Thứ Năm, ngày 15 tháng 11 năm 2012

Container Lạnh

Container Lạnh 10 FeetKích thước ngoài: 3019mm x 2438mm x 2591mm
Kích thước trong: 2590mm x 2286mm x 2249 mm
Tự trọng: 1900 kg
Tải trọng: 5000 kg
Tổng tải trọng: 6900 kg
Thể tích: 12 m3
Cont Lạnh 20 Feet
Kích thước ngoài: 6058mm x 2438mm x 2591mm
Kích thước trong: 5450mm x 2286mm x 2240 mm
Tự trọng: 2590 kg
Tải trọng: 20810 kg
Tổng tải trọng: 23400 kg
Thể tích: 28 m3
Cont Lạnh 40 Feet (Cao)
Kích thước ngoài: 12192 mm x 2438 mm x 2896 mm
Kích thước trong: 11599 mm x 2286 mm x 2507 mm
Tự trọng: 4330 kg
Tải trọng: 26150 kg
Tổng tải trọng: 30480 kg

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Container Kho, Container Văn Phòng, Container Dự Án, Container Open Top, Container Open Side: Liên hệ - 0988 650 003